THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

THÔNG BÁO:

 

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 – 2020 

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

THỜI-KHÓA-BIỂU-HOC-KY-I_2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *