LỊCH THI LẦN 2 – HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2019-2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN THÔNG BÁO

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 2 – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020:

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

LICH_THI_LAN 2_HKI_2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *