KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1 – HKIII (2018-2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC LẦN 1, HKIII NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thông tin vui lòng xem link bên dưới:

Khai-phá-dữ-liệu-_16CNTT

KTSX giống và nuôi cá nước ngọt_18NTTS

LT-mạch-điện-_15DT

Quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản_16NTTS

Quản-trị-chiến-lược-_15QT

Thị-trường-chứng-khoán_16QT

XD phần mềm nhúng trên nền tảng IOS_16,17CNT

XD-phần-mềm-nhúng-trên-nền-tảng-ANDROID_1617CNTT

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *