KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Trường Cao đẳng KT – CN Vạn Xuân thông báo:

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

KE HOACH DAO TAO CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2019-2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *