Mã ngành, nghề: 6210309

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được chức năng nguyên lý của các thiết bị điện và các khí cụ điện.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện thông dụng trong trường quay.

– Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, bố trí trang thiết bị trường quay.

Kỹ năng:

– Lắp ráp được các mạch điện, điện tử cơ bản.

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng.

– Khai thác, sử dụng thành thạo các loại máy chụp hình, máy quay phim.

– Vận hành được các thiết bị trong trường quay.

– Áp dụng  được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong trường quay.

– Sử dụng được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp.

– Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Anh.

– Làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, giao tiếp trong công tác chuyên môn.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình trình độ cao đẳng có thể đảm nhận được vị trí kỹ thuật viên tại phim trường, đài truyền hình, xưởng phim, công ty quảng cáo truyền thông.