Cơ hội việc làm

Ngày đăng: 20-03-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Theo thống kê năm 2016, hơn 90% cử nhân có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, nhiều em được giữ lại sau thời gian thực tập. Sinh viên Vạn Xuân được các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao ở tính chăm chỉ, khả năng học hỏi tiếp thu và thích nghi cao môi trường doanh nghiệp. Ngoài ra, trường đã ký kết hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM để đồng hành hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ cho sinh viên thực tập tại doanh nghiệp và việc làm sau khi tốt nghiệp.