Chất lượng đào tạo

Ngày đăng: 13-03-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân luôn đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu, tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng của cơ quan chủ quản, các tổ chức kiểm định trong nước, khu vực và quốc tế.
Theo thống kê năm 2016, tỉ lệ hơn 90% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp là thước đo chất lượng của Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân. Tiếng nói của cựu sinh viên, doanh nghiệp và các bên liên quan được trường lắng nghe trong cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy – đánh giá.