THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 – HK1 (2018 – 2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 – HK1 (2018 – 2019)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

LICH-THI-KET-THUC-HOC-PHAN-LAN-2-HKI-NH-2018-2019-DOT-2

LICH-THI-KET-THUC-HOC-PHAN-LAN-2-HKI-NH-2018-2019-DOT-2-BO-SUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *