THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG LẦN 2 (ĐỢT 3)

Ngày đăng: 08-03-2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO:

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG LẦN 2 (ĐỢT 3) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link bên dưới:

LICH_THI_LAN 2_HKI_2017-2018 (DOT 3)