THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG LẦN 2 (ĐỢT 2)

Ngày đăng: 08-02-2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO:

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG LẦN 2 (ĐỢT 2)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm bên dưới:

LICH_THI_KET_THUC_MON_LAN 2_HKI_2017-2018 (ĐỢT 2)