THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Ngày đăng: 21-08-2017

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo kết quả thi Tốt nghiệp Hệ cao đẳng chính quy năm 2017

Ngành Công nghệ thông tin:
KET QUA THI TOT NGHIEP HE CAO DANG NGANH CONG NGHE THONG TIN 2017
 
 
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:
KET QUA THI TOT NGHIEP HE CAO DANG NGANH DIEN TU 2017
 
 
Ngành Kế toán:
KET QUA THI TOT NGHIEP HE CAO DANG NGANH KE TOAN 2017
 
 
Ngành Quản trị kinh doanh:
 
KET QUA THI TOT NGHIEP CAO DANG NGANH QUAN TRI KINH DOANH -2017 
 
Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn:
KET QUA THI TOT NGHIEP HE CAO DANG NGANH QUAN TRI NHA HANG KHACH SAN