Thiết kế đồ họa

Ngày đăng: 08-05-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Mã ngành, nghề: 5210402

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 02 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Người học ngành Thiết kế đồ họa có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học có khả năng sáng tạo, làm việc độc lập, tự kiếm sống bằng nghề hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

 • Trình bày được ý tưởng thiết kế và xuất bản các sản phẩm đồ họa: Catalogue/ Brochure/ Album/ Poster/ Web site/ CD Intro….
 • Phân tích thiết kế/ xây dựng kịch bản/ xây dựng nhân vật và ứng dụng tốt các công cụ đồ họa đa truyền thông.
 • Trình bày được phương pháp quản lý một hay một hệ thống các dự án về công nghệ thông tin trong lĩnh vực đồ họa.

– Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Photoshop/  Illustrator/ Corel Draw…
 • Thiết kế đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình Web như: HTML/DHTML/ Java Script/ CSS/ PHP/ My SQL.
 • Thiết kế các trang Web về đa truyền thông: như Media/ Flash.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Macromedia DreamWeaver/ Macromedia Flash/ 3D Max…
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chế bản như InDesign…
 • Thiết kế và tạo được các sản phẩm về đồ hoạ xử lý ảnh như: Album ảnh/ ảnh phục chế/ ảnh sử dụng kỹ xảo…Các sản phẩm về quảng cáo như: Poster/ Brochure/ Catalog/ Tạp chí/…
 • Thiết kế xây dựng được các trang web hoạt động trong các lĩnh vực giới thiệu cá nhân/ quảng cáo/ bán hàng/ thông tin/ giáo dục…

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo/ thiết kế thời trang;
 • Làm việc trong các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí;
 • Thiết kế trang Web/ Websites;
 • Có thể làm việc ở các cơ quan/ công ty liên quan đến việc sử dụng/ khai thác công nghệ đa phương tiện.