Thiết kế đồ họa

Ngày đăng: 11-01-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Mã ngành, nghề: 6210402

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 02 năm

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành trong lĩnh vực Thiết kế đồ họa. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học có khả năng sáng tạo, làm việc độc lập, tự kiếm sống bằng nghề hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

 • Trình bày được ý tưởng thiết kế và xuất bản các sản phẩm đồ họa: Catalogue/ Brochure/ Album/ Poster/ Web site/ CD Intro….
 • Phân tích thiết kế/ xây dựng kịch bản/ xây dựng nhân vật và ứng dụng tốt các công cụ đồ họa đa truyền thông.
 • Trình bày được phương pháp quản lý một hay một hệ thống các dự án về công nghệ thông tin trong lĩnh vực đồ họa.

– Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Photoshop/  Illustrator/ Corel Draw…
 • Thiết kế đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình Web như: HTML/DHTML/ Java Script/ CSS/ PHP/ My SQL.
 • Thiết kế các trang Web về đa truyền thông: như Media/ Flash.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Macromedia DreamWeaver/ Macromedia Flash/ 3D Max…
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chế bản như InDesign…
 • Thiết kế và tạo được các sản phẩm về đồ hoạ xử lý ảnh như: Album ảnh/ ảnh phục chế/ ảnh sử dụng kỹ xảo…Các sản phẩm về quảng cáo như: Poster/ Brochure/ Catalog/ Tạp chí/…
 • Thiết kế xây dựng được các trang web hoạt động trong các lĩnh vực giới thiệu cá nhân/ quảng cáo/ bán hàng/ thông tin/ giáo dục…

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo/ thiết kế thời trang;
 • Làm việc trong các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí;
 • Thiết kế trang Web/ Websites;
 • Có thể làm việc ở các cơ quan/ công ty liên quan đến việc sử dụng/ khai thác công nghệ đa phương tiện.
 1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học: 24

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 84 tín chỉ

 1. Nội dung chương trình:

MH/MĐ

Tên mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng

số

Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận Kiểm

tra

I Các môn học/mô đun đại cương 23
MH 01 Chính trị 6
MH 02 Pháp luật 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2
MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 4
MH 05 Tin học 3
MH 06 Ngoại ngữ 6
II Các mô đun chuyên môn ngành/nghề
II.1 Môn học và Mô đun cơ sở 10
MĐ 07 Kỹ thuật lập trình 3(2/1)
MĐ 08 Cơ sở dữ liệu 2(1/1)
MĐ 09 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 3(1/2)
MH 10 Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin 2(2/0)
II.2 Mô đun chuyên môn ngành 34
MĐ 11 Xử lý ảnh với  Photoshop 4(2/2)
MĐ 12 Thiết kế và quản trị Website 4(2/2)
MĐ 13 Mỹ thuật cơ bản 2(1/1)
MĐ 14 Thiết kế chuyển động 2D với  Flash 3(2/1)
MĐ 15 Thiết kế chuyển động 3D với 3D Max 3(2/1)
MĐ 16 Thiết kế đồ họa với Illustrator 4(3/1)
MĐ 17 Thiết kế đồ họa với Corel Draw 4(2/2)
MĐ 18 Biên tập phim với  Premiere 2(1/1)
MĐ 19 Chế bản với  Indesign 3(2/1)
MĐ 20 Đồ án mô đun 1 1(0/1)
MĐ 21 Đồ án mô đun 2 1(0/1)
MĐ 22 Thực tập tốt nghiệp 3
II.3 Mô đun tự chọn 8(6/2)
MĐ 23 Công nghệ Multimedia 4(3/1)
MĐ 24 Dựng video 4(3/1)
  Tổng cộng 75

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

– Ðể sinh viên hiểu thêm về lịch sử và truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, bảo tàng, nhà văn hóa, các hội nhóm hoạt động xã hội tại thành phố;

– Để sinh viên có nhận thức rõ về nghề nghiệp đang theo học và dễ dàng thích nghi hơn với môi trường thực tế, Trường có thể bố trí cho sinh viên tham quan các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, … hoặc tham gia vào các sự kiện mà các doanh nghiệp tổ chức…

– Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa, vào thời điểm phù hợp.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học trong chương trình đào tạo (được mô tả cụ thể trong đề cương chi tiết môn học đính kèm)

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

4.5. Các chú ý khác:

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:

– Thực hành nghề được đào tạo ngay tại Trường nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

– Thực tập tốt nghiệp:

+ Thời gian và nội dung theo chương trình khung;

+ Trường căn cứ vào khung chương trình, xây dựng đề cương báo cáo thực tập./.