Quản trị mạng máy tính

Ngày đăng: 08-05-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: Quản trị mạng máy tính

Mã ngành, nghề: 5480209

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng áp dụng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 2 năm

 1.Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

          Chương trình được xây dựng với nội dung giáo dục toàn diện trí, thể, mỹ đồng thời kết hợp học đi đôi với hành. Nên khi học xong, sinh viên không những sẽ đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ TNCN mà còn có phẩm chất chính trị, thái độ và đạo đức nghề nghiệp cũng như đủ sức khỏe phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước.

Có năng lực thực hiện một số nhiệm vụ có tính phức tạp của nghề công nghệ thông tin. Có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+  Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.

+  Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp.

+  Nắm vững kiến thức cơ bản về mạng, về quy trình thiết kế, quản lý.

+  Có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin.

– Kỹ năng:

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề.

+ Có khả năng đảm nhận vai trò nhân viên thiết kế, quản lý mạng trong các công ty, doanh nghiệp.

+ Lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.

+ về ngoại ngữ : Hiểu, sử dụng được các từ quen thuộc thường nhật, cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể thực hiện các giao tiếp đơn giản ; Đạt chuẩn bậc 1 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (A1)

– Chính trị, đạo đức, Thể chất, Quốc phòng:

+   Có niềm tin, lý tưởng Cách mạng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

+ Có đạo đức, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp.

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận,v.v.

+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp.

+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự  bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

+ Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính.

+ Chuyên viên thiết kế và quản trị mạng.