Quản lý doanh nghiệp

Ngày đăng: 08-05-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Mã ngành, nghề: 5340420

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 2 năm.

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Người học ngành Quản lý doanh nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức chuyên môn cần thiết về các lĩnh vực kinh tế – quản lý – kinh doanh; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và có năng lực cơ bản đảm nhiệm các chức năng quản trị, các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập liên thông lên cao đẳng, đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

  • Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội và nhân văn.

+ Vận dụng được kiến thức tin học và ngoại ngữ trong công tác quản trị.

+ Cập nhật và áp dụng được các chính sách phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp.

+ Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

+ Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Kỹ năng

+ Hoạch định phát triển kinh doanh từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh.

 Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm.

+ Có kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề.

+ Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực quản trị, kế hoạch tài chính.

+ Giám sát, kiểm soát kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và ứng xử, điều chỉnh phương án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh.

+ Xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

+ Thiết lập được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

+ Đàm phán với đối tác trong quá trình hoạt động kinh doanh.

+ Tiếng Anh đạt cấp độ 1 trong khung 6 bậc (A1).

  • Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng

Có niềm tin, lý tưởng cách mạng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Có đạo đức, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp.

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận,v.v.

+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp.

+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Nhân viên kinh doanh hoặc quản lý trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

+ Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.