KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LẦN 2 + 3 NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VẠN XUÂN THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP LẦN 2, 3 NĂM 2018 HỆ CAO ĐẲNG CQ

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link bên dưới:

DANH SÁCH SV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP L2 – 2018

DANH SÁCH SV ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP L3-2018

DANH SÁCH SV CHƯA ĐỦ ĐK XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2018

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *