KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN HKII, NĂM HỌC 2017- 2018 (ĐỢT 2-3)

Ngày đăng: 07-06-2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN HKII,

NĂM HỌC 2017- 2018 (ĐỢT 2 – 3)

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

CO SO DU LIEU 04-Th6-2018 11-48-22

DINH DUONG VA THUC AN TRONG NUOI TRONG THUY SAN 04-Th6-2018 11-49-49

KE TOAN QUAN TRI 04-Th6-2018 11-50-49

KINH TE VI MO 04-Th6-2018 11-45-03

NGHIEP VU NGOAI THUONG 04-Th6-2018 11-53-15

NGU LOAI 04-Th6-2018 11-49-08

PHAP LUAT DAI CUONG 04-Th6-2018 11-47-36

PHAP LUAT TRONG KINH DOANH (LUAT KINH TE) 04-Th6-2018 11-51-35

QUAN TRI HCVP 04-Th6-2018 11-54-01

QUAN TRI MANG WINDOWS 04-Th6-2018 11-56-48

QUAN TRI VAN HANH 04-Th6-2018 11-46-14

THUC HANH SO SACH KE TOAN 04-Th6-2018 11-52-36

THUE 04-Th6-2018 11-55-59

TIENG ANH CHUYEN NGANH CNTT 04-Th6-2018 11-54-36