KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN HKII, NĂM HỌC 2017- 2018 (ĐỢT 1-2)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN

THÔNG BÁO

 

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN HKII,

NĂM HỌC 2017- 2018 (ĐỢT 1-2)

 

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

DIEU HANH HOAT DONG NHA HANG

DO AN 2

DO LUONG VA DIEU KHIEN BANG PC

KE TOAN DOANH NGHIEP 2

KE TOAN THUONG MAI DICH VU

KIEM CHUNG PHAN MEM

KIEM TOAN

KINH TE QUOC TE

LY THUYET TIN HIEU

QUAN TRI DU AN DAU TU

QUAN TRI MARKETING

SEMINAR KHACH SAN

SEMINAR MARKETING

TAM LY QUAN LY

THUC HANH KE TOAN MAY

THUY SINH VAT

TIN HOC UNG DUNG

TOAN CAO CAP

XML