Kế toán

Ngày đăng: 08-05-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã ngành, nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 2 năm

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trung cấp Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

Trình bày được các nội dung chủ yếu về nền tảng chính trị và pháp luật Việt Nam.

+ Mô tả được các nội dung cơ bản và cốt lõi của Luật kinh tế, Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, Tài chính tiền tệ, Thống kê, Marketing, Nghiệp vụ hành chính văn phòng,…

+ Khái quát hóa các quy định, nguyên tắc và phương pháp hạch toán Kế toán tài chính, Kế toán thương mại – Dịch vụ, Kế toán chi phí, Kế toán xây lắp.

+ Khái quát hóa nội dung, phương pháp lập chứng từ kế toán và ghi chép sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp.

+ Khái quát hóa được các hình thức, quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

+ Khái quát hóa được quy luật vận động của tài sản, nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Xác định, vận dụng và lượng hóa được những công cụ tính toán hiện đại để hỗ trợ công việc kế toán hàng ngày.

– Kỹ năng:

+ Thực hiện chính xác các nghiệp vụ kế toán như: hạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp, ghi chép các sổ kế toán liên quan.

+ Viết đúng chứng từ và luân chuyển chứng từ kế toán giữa các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, lập chứng từ kinh tế phát sinh.

+ Áp dụng các quy định, chế độ, chuẩn mực kế toán để hạch toán kế toán chi tiết và tổng hợp đồng thời ghi chép vào các sổ kế toán liên quan.

+ Lựa chọn các phương pháp kế toán để áp dụng tại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.

+ Áp dụng những quy định về báo cáo tài chính để lập và tính toán các chỉ số tài chính hàng tháng, quý, năm.

+ Lập, đọc và hiểu được báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhận cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu hàng tháng, hàng quý, hàng năm và báo cáo quyết toán thuế cuối năm.

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học thông dụng và các thiết bị văn phòng phục vụ công việc kế toán…

– Thái độ:

+ Học sinh tôn trọng luật pháp của Nhà nước và các quy định của Ngành, của cơ quan; chấp nhận mọi thách thức để giữ vững tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (thật thà, trung thực, khách quan, tỉ mỉ, cẩn thận …); có tinh thần hợp tác làm việc; tôn trọng nguyên tắc bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác; có thái độ cởi mở, nhiệt tình và lịch sự khi giao tiếp với khách hàng.

+ Học sinh nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời; tham gia tích cực vào bài giảng của giáo viên; có có ý thức chủ động tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế và có chí hướng học lên trình độ cao hơn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ làm việc ở một trong các vị trí sau đây: nhân viên kế toán tại các phòng Kế toán, phòng Tài chính, phòng Kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức kinh tế xã hội, cơ quan hành chính sự nghiệp …

– Học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán có thể học liên thông trình độ cao đẳng hoặc học lên trình độ đại học tại các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân về các ngành Tài chính – Ngân hàng, Thuế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị tài chính…