Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

Ngày đăng: 05-06-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

TẦM NHÌN

Đến năm 2030 trở thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ trong Top 10 của Việt Nam.

SỨ MỆNH

Đào tạo, cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực xuất sắc trong lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ để xây dựng, phát triển Quốc gia và góp phần làm rạng danh nền Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

GIÁ TRỊ

  • Học để biết.
  • Học đề làm.
  • Học để làm người.