Đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 20-03-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

Chúng tôi cam kết 100% đội ngũ giảng viên tham gia phụ trách các học phần cốt lõi có trình độ từ thạc sĩ trở lên; có kinh nghiệm thực tiễn trong các tổ chức, doanh nghiệp; phương pháp giảng dạy hiện đại.