Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Ngày đăng: 08-05-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ

Mã ngành, nghề: 5510303

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 2 năm

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo  kỹ thuật viên trình độ trung cấp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử có hiểu biết một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước. Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

Có năng lực thực hiện một số nhiệm vụ có tính phức tạp của nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử. Có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+ Trình bày được chức năng và ứng dụng của các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển;

+ Trình bày được chức năng nguyên lý của các thiết bị điện và các khí cụ điện;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, chức năng và ứng dụng của các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng;

+ Trình bày được các phương pháp lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển;

+ Trình bày được các kí hiệu, qui ước của các bản vẽ kỹ thuật, các sơ đồ điện chuyên ngành;

+ Trình bày được trang bị điện điện tử của một máy công cụ;

– Kỹ năng:

+ Nhận dạng, phân loại, lựa chọn và sử dụng được các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển;

+     Vẽ mạch và lắp ráp được các mạch điện, điện tử cơ bản;

+     Thiết kế và thi công các tủ điện điều khiển và tủ điện phân phối;

+     Vẽ được sơ đồ nối các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi;

+     Đấu nối và vận hành được các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi;

+     Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng;

+     Lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển;

+     Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ mạch điều khiển;

+     Vận hành được các thiết bị, dây chuyền sản xuất và hệ thống tự động;

+     Áp dụng  được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa;

+     Sử dụng được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;

+     Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị tự động bằng tiếng Anh;

+     Làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, giao tiếp trong công tác chuyên môn.

Chính trị, đạo đức, Thể chất, Quốc phòng:

+     Có niềm tin, lý tưởng Cách mạng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

+     Có đạo đức, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp.

+     Có ý thức tổ chức kỹ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận,…

+     Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp.

+     Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+     Có hiểu biết cơ bản về quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ

+     Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an.

+     Có ý thức kỷ luật và tinh thần cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự  bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Điện điện tử trình độ cao đẳng có làm thể làm:

  • Kỹ thuật viên, công nhân phụ trách vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất tự động trong các nhà máy sản xuất, các xí nghiệp công nghiệp.
  • Kỹ thuật viên phụ trách thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì sản phẩm thiết bị điện, điện tử và tự động hóa.
  • Kỹ thuật viên bán hàng hoặc hỗ trợ khách hàng tại các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện, điện tử và tự động hóa.