Công nghệ điện ảnh truyền hình

Ngày đăng: 11-01-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH

Mã ngành, nghề: 6210309

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

 1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng nghiên cứu, khai thác, sử dụng các thiết bị điện ảnh – truyền hình và đảm nhiệm các công việc chuyên môn tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+     Trình bày được chức năng nguyên lý của các thiết bị điện và các khí cụ điện;

+     Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản;

+     Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện thông dụng trong trường quay;

+     Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, bố trí trang thiết bị trường quay;

– Kỹ năng:

+     Lắp ráp được các mạch điện, điện tử cơ bản;

+     Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng;

+     Khai thác, sử dụng thành thạo các loại máy chụp hình, máy quay phim;

+     Vận hành được các thiết bị trong trường quay;

+     Áp dụng  được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong trường quay;

+     Sử dụng được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;

+     Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Anh;

+     Làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, giao tiếp trong công tác chuyên môn.

Chính trị, đạo đức, Thể chất, Quốc phòng:

+     Có niềm tin, lý tưởng Cách mạng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

+     Có đạo đức, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp.

+     Có ý thức tổ chức kỹ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận,…

+     Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp.

+     Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+     Có hiểu biết cơ bản về quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ

+     Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an.

+     Có ý thức kỷ luật và tinh thần cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự  bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình trình độ cao đẳng có thể đảm nhận được vị trí kỹ thuật viên tại phim trường, đài truyền hình, xưởng phim, công ty quảng cáo truyền thông.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:– Số lượng môn học: 23

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 84 Tín chỉ

3. Nội dung chương trình:

 1.  

   

  Mã MH/ MĐ

   

   

  Tên môn học/mô đun

    Thời gian học tập (giờ)
  Số tín chỉ  

  Tổng số

  Trong đó
    Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm

  tra

  I Các môn học chung
  MH 01 Chính trị 6
  MH 02 Pháp luật 2
  MH 03 Giáo dục thể chất 2
  MH 04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4
  MH 05 Tin học 3
  MH 06 Ngoại ngữ 6
  23
  II Các môn học, mô đun chuyên môn
  II.1  Môn học, mô đun cơ sở 25
  MH 07 Vật lý đại cương 3
  MH 08 Lý thuyết mạch điện 3
  MĐ 09 Điện tử cơ bản 3
  MĐ 10 Kỹ thuật số 3
  MH 11 Anh văn Chuyên ngành ĐATH 3
  MĐ 12 Kỹ thuật nguội và tháo lắp 1
  MĐ 13 Cơ sở kỹ thuật điện ảnh truyền hình 3
  MH 14 Quang học ứng dụng và kỹ thuật ánh sáng 3
  MH 15 Cơ học kỹ thuật 3
  II.2  Môn học, mô đun chuyên môn 27
  MĐ 16 Công nghệ dựng và kỹ xảo Điện ảnh-Truyền hình 1
  MĐ 17 Kỹ thuật trường quay 5
  MĐ 18 Kỹ thuật và thiết bị ghi âm, chụp ảnh. 5
  MĐ 19 Kỹ thuật và thiết bị quay phim 4
  MĐ 20 Kỹ thuật và thiết bị chiếu phim 3
  MĐ 21 Đồ án dựng phim 1 (cơ sở) 1
  MĐ 22 Đồ án dựng phim 2 (Chuyên ngành) 1
  MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp 7
  Tổng cộng 75

   4. Hướng dẫn sử dụng chương trình: Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

  4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

  – Ðể sinh viên hiểu thêm về lịch sử và truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, bảo tàng, nhà văn hóa, các hội nhóm hoạt động xã hội tại thành phố;

  – Để sinh viên có nhận thức rõ về nghề nghiệp đang theo học và dễ dàng thích nghi hơn với môi trường thực tế, Trường có thể bố trí cho sinh viên tham quan các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, … hoặc tham gia vào các sự kiện mà các doanh nghiệp tổ chức…

  – Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa, vào thời điểm phù hợp.

  4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

  Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học trong chương trình đào tạo (được mô tả cụ thể trong đề cương chi tiết môn học đính kèm)

  4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

  + Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

  + Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.

  + Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

  4.5. Các chú ý khác:

  Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:

  – Thực hành nghề được đào tạo ngay tại Trường nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

  – Thực tập tốt nghiệp:

  + Thời gian và nội dung theo chương trình khung;

  + Trường căn cứ vào khung chương trình, xây dựng đề cương báo cáo thực tập./