Công nghệ điện ảnh truyền hình

Ngày đăng: 08-05-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH

Mã ngành, nghề5210309

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 2 năm

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng nghiên cứu, khai thác, sử dụng các thiết bị điện ảnh – truyền hình và đảm nhiệm các công việc chuyên môn tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+   Trình bày được chức năng nguyên lý của các thiết bị điện và các khí cụ điện;

+   Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản;

+   Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện thông dụng trong trường quay;

+   Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, bố trí trang thiết bị trường quay;

– Kỹ năng:

+   Lắp ráp được các mạch điện, điện tử cơ bản;

+   Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng;

+   Khai thác, sử dụng thành thạo các loại máy chụp hình, máy quay phim;

+   Vận hành được các thiết bị trong trường quay;

+   Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong trường quay;

+   Sử dụng được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp;

+   Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Anh;

+   Làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, giao tiếp trong công tác chuyên môn.

+ Tiếng Anh đạt cấp độ 1 trong khung 6 bậc (A1).

– Chính trị, đạo đức, Thể chất, Quốc phòng:

+   Có niềm tin, lý tưởng Cách mạng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

+   Có đạo đức, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp.

+   Có ý thức tổ chức kỹ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận.

+   Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp.

+   Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+   Có hiểu biết cơ bản về quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ

+   Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự  bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình trình độ cao đẳng có thể đảm nhận được vị trí kỹ thuật viên tại phim trường, đài truyền hình, xưởng phim, công ty quảng cáo truyền thông.