CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 26-08-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu (HHE) được thành lập từ ngày 20 tháng 08 năm 2001, trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.
HHE là đơn vị quản lý mảng giáo dục: Trường Đại Học Văn Hiến, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân, Trường Trung cấp Vạn Tường, Trường Trung cấp Vạn Hạnh, Trường Trung cấp Âu Lạc.Trường Đại Học Văn Hiến


Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn XuânTrường Trung Cấp Vạn Tường


Trường Trung Cấp Vạn HạnhTrường Trung Cấp Âu Lạc