Chương trình học | Cao đẳng Vạn Xuân

Chương trình học

Ngày đăng: 13-03-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂNCÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: Lập trình máy tính

Mã ngành, nghề: 6480201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng áp dụng: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 02 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.

– Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp.

– Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp.

– Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm.

– Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

– Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Kỹ năng:

– Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề.

– Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

– Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

– Áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.

– Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống E-learning, các hệ thống phần mềm nhúng cho các tổ chức, đơn vị.

– Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.

– Lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.

2. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

– Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng.

– Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng.

– Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu.

– Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính.

– Chuyên viên thiết kế và quản trị website.

– Chuyên viêt thiết kế các phần mềm hệ thống nhúng.

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.


CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Mã ngành, nghề: 6510303

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

 1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được chức năng và ứng dụng của các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển.

– Trình bày được chức năng nguyên lý của các thiết bị điện và các khí cụ điện.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động, chức năng và ứng dụng của các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng.

– Trình bày được các phương pháp lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển.

– Trình bày được các kí hiệu, qui ước của các bản vẽ kỹ thuật, các sơ đồ điện chuyên ngành.

– Trình bày được trang bị điện điện tử của một máy công cụ.

Kỹ năng:

– Nhận dạng, phân loại, lựa chọn và sử dụng được các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển.

– Vẽ mạch và lắp ráp được các mạch điện, điện tử cơ bản.

– Thiết kế và thi công các tủ điện điều khiển và tủ điện phân phối.

– Vẽ được sơ đồ nối các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi.

– Đấu nối và vận hành được các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi.

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng.

– Lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ mạch điều khiển.

– Vận hành được các thiết bị, dây chuyền sản xuất và hệ thống tự động.

– Áp dụng  được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động hóa.

– Sử dụng được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp.

– Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị tự động bằng tiếng Anh.

– Làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, giao tiếp trong công tác chuyên môn.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Điện điện tử trình độ cao đẳng có làm thể làm:

– Kỹ thuật viên, công nhân phụ trách vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất tự động trong các nhà máy sản xuất, các xí nghiệp công nghiệp.

– Kỹ thuật viên phụ trách thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì sản phẩm thiết bị điện, điện tử và tự động hóa.

– Kỹ thuật viên bán hàng hoặc hỗ trợ khách hàng tại các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện, điện tử và tự động hóa.KẾ TOÁN

Mã ngành, nghề: 6340301

Trình độ đào tạo: Cao Đẳng

Hình thức đào tạo: Chính Quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Về kiến thức:

– Xác định được cơ cấu bộ máy kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

– Xác định được các hình thức kế toán sử dụng phù hợp với từng doanh nghiệp.

– Vận dụng được hệ thống chứng từ vào kế toán thực tế.

– Xây dựng được hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

– Cập nhập kịp thời chính xác về chế độ tài chính kế toán, các thông tư mới nhất, các phiên bản phần mền thuế mới nhất vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Về kỹ năng.

– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

– Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

– Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.

– Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

– Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.

– Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

– Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

– Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

– Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

2. Vị trí việc làm và cơ hội sau khi tốt nghiệp.

– Kế toán viên.

– Kế toán tổng hợp.

– Kế toán trưởng (Bổ sung chứng chỉ kế toán trưởng)

– Cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

– Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng các sinh viên có cơ hội học liên thông lên đại học, học lên thạc sỹ… Từ đó giúp các em mở mang kiến thức và tìm kiếm việc làm ở những vị trí thích hợp hơn như: Tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; Giảng viên về kế toán tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán


Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Mã ngành, nghề: 6340404

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm.

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được những kiến thức về doanh nghiệp, tin học kinh tế, thống kê kinh doanh, phân tích kinh doanh, phương pháp nghiên cứu kinh doanh, điều tra xã hội học, để xác lập cơ sở khoa học cho việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

– Vận dụng được kiến thức tin học và ngoại ngữ trong công tác quản trị.

– Cập nhật và áp dụng được các chính sách phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp.

– Xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Kỹ năng

– Hoạch định phát triển kinh doanh từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh.

– Tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, tổ chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

– Tổ chức bộ máy quản trị kinh doanh, tổ chức nhân lực và hệ thống thông tin quản trị.

– Điều hành thực hiện các phương án hoạch định, phương án tổ chức từ cấp cơ sở, cấp trung đến cấp cao.

– Giám sát, kiểm soát kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và ứng xử, điều chỉnh phương án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh.

– Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Thiết lập được mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

– Đàm phán với đối tác trong quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Nhân viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.

– Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

 NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mã ngành, nghề: 6620302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Nắm vững các kiến thức về thủy sinh vật, ngư loại, quản lý môi trường ao nuôi, công trình thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, phòng và trị bệnh các đối tượng thủy sản, tiêu chuẩn an toàn sản phẩm và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;

– Hiểu biết về kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

– Vận dụng kỹ thuật vận chuyển, chế biến và bảo quản sản phẩm động vật thủy sản sau thu hoạch;

 Có khả năng tổ chức quản lý sản xuất, khuyến nông, khuyến ngư, khai thác và bảo vệ  nguồn lợi thủy sản.

Kỹ năng:

– Nhận biết các loài thủy sản có giá trị kinh tế để đưa vào sản xuất, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho động vật thủy sản;

– Chuẩn bị được công trình ao nuôi, sử dụng thức ăn có hiệu quả, quản lý môi trường, dịch bệnh, khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản;

– Thực hiện được quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

– Nắm vững quy trình chế biến một số sản phẩm thủy sản;

– Lập và thực hiện kế hoạch sản xuất;

– Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để tham gia cải tiến quy trình sản xuất trong thực tế.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng có thể đảm đương các vị trí như:

– Kỹ thuật viên sản xuất giống, nuôi thương phẩm các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.

– Kỹ thuật viên bảo quản và chế biến các sản phẩm thủy sản.


THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Mã ngành, nghề: 6210402

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 02 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được ý tưởng thiết kế và xuất bản các sản phẩm đồ họa: Catalogue/ Brochure/ Album/ Poster/ Web site/ CD Intro….

– Phân tích thiết kế/ xây dựng kịch bản/ xây dựng nhân vật và ứng dụng tốt các công cụ đồ họa đa truyền thông.

– Trình bày được phương pháp quản lý một hay một hệ thống các dự án về công nghệ thông tin trong lĩnh vực đồ họa.

Kỹ năng:

– Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như:  Photoshop/  Illustrator/ Corel Draw…

– Thiết kế đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình Web như: HTML/DHTML/ Java Script/ CSS/ PHP/ My SQL.

– Thiết kế các trang Web về đa truyền thông: Như Media/ Flash.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: Macromedia DreamWeaver/ Macromedia Flash/ 3D Max…

– Sử dụng thành thạo các phần mềm chế bản như InDesign…

– Thiết kế và tạo được các sản phẩm về đồ hoạ xử lý ảnh như: Album ảnh/Ảnh phục chế/Ảnh sử dụng kỹ xảo… Các sản phẩm về quảng cáo như: Poster/Brochure/Catalog/Tạp chí/…

– Thiết kế xây dựng được các trang web hoạt động trong các lĩnh vực giới thiệu cá nhân/ quảng cáo/ bán hàng/ thông tin/ giáo dục…

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo/ thiết kế thời  trang.

– Làm việc trong các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí.

– Thiết kế trang Web/ Websites.

– Có thể làm việc ở các cơ quan/ công ty liên quan đến việc sử dụng/ khai thác công nghệ đa phương tiện. CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH

Mã ngành, nghề: 6210309

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Trình bày được chức năng nguyên lý của các thiết bị điện và các khí cụ điện.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản.

– Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện thông dụng trong trường quay.

– Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, bố trí trang thiết bị trường quay.

Kỹ năng:

– Lắp ráp được các mạch điện, điện tử cơ bản.

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng.

– Khai thác, sử dụng thành thạo các loại máy chụp hình, máy quay phim.

– Vận hành được các thiết bị trong trường quay.

– Áp dụng  được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị trong trường quay.

– Sử dụng được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và họat động nghề nghiệp.

– Sử dụng được tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Anh.

– Làm việc nhóm, viết báo cáo, thuyết trình, giao tiếp trong công tác chuyên môn.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt ngành Công nghệ Điện ảnh truyền hình trình độ cao đẳng có thể đảm nhận được vị trí kỹ thuật viên tại phim trường, đài truyền hình, xưởng phim, công ty quảng cáo truyền thông.


Ngành: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Mã ngành, nghề: 6340404

Trình độ đào tạo: Cao Đẳng

Hình thức đào tạo: Chính Quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương

Thời gian đào tạo: 2 Năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

– Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; Mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn.

– Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: Nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.

– Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.

– Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng.

– Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng.

– Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn.

– Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

 Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

Kỹ năng:

– Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả.

– Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn.

– Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

– Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện.

– Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được các văn bản, hợp đồng thông dụng của khách sạn.

– Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày.

– Quản lý thời gian làm việc hiệu quả.

– Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo và phát hiện ra được các nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh.

– Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân các em có thể đảm nhận công việc trong các bộ phận của một khách sạn, nhà hàng từ 3 – 5 sao như: Bộ phận phòng, ẩm thực, bếp, hội nghị yến tiệc, bộ phận tiền sảnh (Front Office).

– Cấp quản lý trong các khách sạn và nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

– Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.

– Tại các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý, hành chính, nhân lực, tài chính, marketing…