Mã ngành, nghề: 6620302

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Chính quy.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

– Nắm vững các kiến thức về thủy sinh vật, ngư loại, quản lý môi trường ao nuôi, công trình thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, phòng và trị bệnh các đối tượng thủy sản, tiêu chuẩn an toàn sản phẩm và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;

– Hiểu biết về kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

– Vận dụng kỹ thuật vận chuyển, chế biến và bảo quản sản phẩm động vật thủy sản sau thu hoạch;

Có khả năng tổ chức quản lý sản xuất, khuyến nông, khuyến ngư, khai thác và bảo vệ  nguồn lợi thủy sản.

Kỹ năng:

– Nhận biết các loài thủy sản có giá trị kinh tế để đưa vào sản xuất, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho động vật thủy sản;

– Chuẩn bị được công trình ao nuôi, sử dụng thức ăn có hiệu quả, quản lý môi trường, dịch bệnh, khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản;

– Thực hiện được quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

– Nắm vững quy trình chế biến một số sản phẩm thủy sản;

– Lập và thực hiện kế hoạch sản xuất;

– Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để tham gia cải tiến quy trình sản xuất trong thực tế.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng có thể đảm đương các vị trí như:

– Kỹ thuật viên sản xuất giống, nuôi thương phẩm các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.

– Kỹ thuật viên bảo quản và chế biến các sản phẩm thủy sản.