Khoa Nông nghiệp

31/08/2017

CƠ HỘI VIỆC LÀM KHI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Ngành Nuôi trồng thủy sản đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là ngành học tiềm năng, mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cũng như cơ hội khởi nghiệp kinh doanh cho các bạn trẻ.   Nuôi trồng thủy sản: Thừa việc làm, thiếu người học…