Khoa Kinh tế

20/04/2017

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA KINH TẾ – DU LỊCH

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN Ngô Đình Phú Cựu sinh viên khóa 6 (2011 – 2014) Hiện là: Trưởng ban hành chính – nhân sự Khu vực Bắc Đèo Cả Phú Yên. Đơn vị công tác: Công ty CP Tập Đoàn Hải Thạch – Tập đoàn đa ngành hàng đầu…

02/04/2017

HOẠT ĐỘNG KHOA – CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA KINH TẾ Đào tạo theo định hướng thực tế đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các chương trình của chúng tôi. Chính vì vậy, Khoa Kinh tế đã rất chú trọng đến việc tổ chức cho sinh viên các chuyến tham quan, kiến…

02/03/2017

GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ

Khai sinh cùng với sự thành lập của Trường, với đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kế toán, nhà hàng khách sạn, từ các trường đại học có uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt…

05/03/2016

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA – THAM QUAN NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM

Học đi đôi với hành, nắm vững kiến thức và áp dụng tốt vào thực tế là mục tiêu đào tạo của Khoa Kinh tế. Khoa luôn tổ chức những chuyến tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, giúp sinh viên hiểu hơn về các quy trình sản xuất…