Khoa Công nghệ

20/04/2017

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN   Họ và tên: LÊ VĂN QUÝ Chuyên ngành theo học: Công nghệ thông tin Khóa học:  2008 – 2011 Chức vụ công việc hiện tại: Giám đốc Lê Quý Computer     Họ và tên: Phạm Lê Xuân Hậu Chuyên ngành học: Điện -…

02/03/2017

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ

Khoa Công nghệ chuyên đào tạo khối ngành kỹ thuật công nghệ. Chức năng, nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo cử nhân kỹ thuật có trình độ Cao đẳng. Khoa Công nghệ lấy sinh viên làm trung tâm trong tất cả hoạt động của khoa, luôn tạo môi…