Thông Báo

04/07/2017

THÔNG BÁO XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Vạn Xuân thông báo đến toàn thể sinh viên khoá 9 niên khoá (2014 – 2017), sinh viên khóa 8 niên khóa (2013-2016) và sinh viên khóa 7 niên khóa (2012-2015) điều kiện được tham gia dự thi tốt nghiệp năm 2017:

13/06/2017

THÔNG BÁO XỬ LÝ HỌC VỤ NĂM HỌC (2016 – 2017)

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo xử lý học vụ năm học (2016 – 2017) THONG BAO XU LY HOC VU DANH SACH XU LY HOC VU NAM HOC 2016 – 2017   Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân Trụ…

Trang 5 trên 512345