Thông Báo

31/08/2017

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

THƯ MỜI Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu Trân trọng kính mời: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP Đến tham dự: LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC DOANH NGHIỆP Thời gian: 14h30 thứ 3, ngày 05/9/2017 Địa chỉ: Hội trường DHT001 613 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân…

Trang 3 trên 512345