Học phí

15/01/2018

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ II KHÓA 10 – 11

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân thông báo: Đóng học phí Học kỳ II năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên khóa 10 – 11     Thông tin chi tiết trong file đính kèm: THONG BAO DONG HP HK2( 2017-2018) KHOA 10-11

30/05/2017

QUY TRÌNH ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VẠN XUÂN

Thời gian đóng học phí: Được thông báo vào đầu học kỳ ( Từ ngày… – đến ngày…) (Nhận danh sách sinh viên đầu học kỳ từ phòng đào tạo) Sau ngày ra thông báo, sinh viên nộp tiền tại phòng kế toán 2 hình thức: 1. Tiền mặt :…