Kết quả học tập

18/01/2018

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP LẦN 2 – HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2017

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công Nghệ Vạn Xuân thông báo Danh sách tốt nghiệp lần 2 – Hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2017 Học sinh kiểm tra lại thông tin, nếu phát hiện sai sót vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để điều chỉnh thông tin. Thời…

27/12/2017

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

VI XU LY THANH TOAN QUOC TE QUAN TRI TIEN SANH LE TAN QUAN TRI NGUON NHAN LUC QUAN TRI LUU TRU LAP TRINH DI DONG MOI TRUONG VA QUY HOACH DU LICH PHAN CUNG VA MANG MAY TINH QUAN TRI HOC QUAN TRI KINH DOANH KHACH SAN CHUYEN DE…

14/11/2017

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN LẦN II NĂM HỌC 2016-2017

Anh_van 2_lan 2 14-thg 11-2017 10-37-10 Anh_van 4_lan 2 14-thg 11-2017 10-38-44 Chuyen_de_MVC 5-0_lan 2 14-thg 11-2017 10-42-04 He_dieu_hanh_lan 2 14-thg 11-2017 10-39-51 Lap_trinh_windows C#_lan 2 14-thg 11-2017 10-40-55 Phap_luat_dai_cuong_lan 2 14-thg 11-2017 10-36-07 Quan_tri_du_an_dau_tu_lan 2 14-thg 11-2017 10-43-22

Trang 1 trên 212